Teksty - NAS NIE MA

Równoległa  rzeczywistość

Istniejemy a nas nie ma

Obok maszyn, ludzi

Pod osłoną nieba

Usta pełne propagandy

Coraz mniej porozumienia

Świat odrealniony

Jestem, a mnie nie ma

 

Z martwych wstały Judasz wabi

Oto czas zezwierzęcenia

Burzy równowagę

Jaźni rozdwojenia

Módl się za umierających

Chorych, słabych, poniżanych

Jak nieżywe kukły

Kute rozkazami

 

Nas nie ma

Nas nie ma

Nas nie ma

Nas nie ma

 

Schizofrenia narodzenia

Usta pełne propagandy

Coraz mniej porozumienia

Świat odrealniony

Nas nie ma

Z martwych wstały Judasz wabi

Oto czas zezwierzęcenia

Burzy równowagę

Nas nie ma

Módl się za umierających

Zakładników rozgrzeszenia

Wieczne im odpoczywanie

Nas nie ma

 

Nas nie ma

Nas nie ma

Nas nie ma

Nas nie ma

   
PowrótSpookrecords

Nigdy Więcej