Teksty - Wybór

Cel jest niczym
Ruch jest wszystkim
Strach się liczy
W zdychającym państwie

Powiedz czego chcesz
Chcesz od życia
Możesz chodzić  , możesz stać
Wolno ci oddychać
Powiedz czego chcesz
Choć to nic nie zmienia
Byłeś, jesteś , będziesz częścią
Mega zidiocenia

Cel jest niczym
Ruch jest wszystkim
Strach się liczy
W zdychającym państwie

Powiedz czego chcesz
W tłumie na ulicy
Wycie syren budzi strach
Wzywa do paniki
Powiedz czego chcesz
Choć to nic nie zmienia
Byłeś, jesteś , będziesz częścią
Planu zniewolenia

Cel jest niczym
Ruch jest wszystkim
Strach się liczy
W zdychającym państwie
PowrótSpookrecords

Nigdy Więcej